Ny nettside til Vingeslag

Ny nettside til Vingeslag

Vingeslag ønska å få ei nettside som tydeleggjer profesjonaliteten, kvaliteten og kompetansen dei har. Eit av ønska frå kunden var å gjera det lett å finne fram og melde seg på kursa på nett.

Omega Design har nyleg levert ny nettside med eit design og uttrykk som skal dekke kunden sitt behov om å bli synleg, mellom anna som leverandør av kurs i forhandlingsteknikk. Uttrykket me har lagt opp til er reint, enkelt og oversikteleg. Målet er at ein lett finn fram til informasjonen ein søker, og at ein enkelt kan melde seg på kurs.

Kurskalender

Kurskalenderen gir oversikt over komande kurs. Kundane melder seg på kurset på sida med kursinformasjon. Nettsida er laga slik at det er enkelt for Vingeslag å få oversikt over påmeldte og administrere denne informasjonen.

"Call to action"

Me har lagt vekt på å ha fleire “call to action”-knappar gjennomgåande på nettsida. Det vil seie knappar med “Påmelding” eller “Kontakt oss” som gjer det enkelt for kunden å finne fram og melde seg på kurs.

Blogg

Me har laga ein blogg direkte på nettsida, der Vingeslag kjem med tips, informasjon og aktualitetar om forhandlingsteknikkar. Bloggen er enkel å administrere, slik at det er enkelt for Vingeslag å lage nye blogginnlegg, legge inn tekst og bilder, osv.

Administrasjon

Alle nettsider me lagar er enkle å administrere. Kunden legg sjølv inn og endrar innhald og bilete direkte på nettsida. Dette gjer at ein med ein gong ser kva ein endrar og korleis det vil sjå ut. Dermed kan kunden alltid halde nettsida oppdatert, samtidig som den visuelle stilen blir bevart.

Sikkerheit og personvern

Alle nettsidene me produserer er SSL-sertifiserte (https), søkeoptimaliserte i Google og dei er utvikla i tråd med krava for universell utforming og dei nye personvernreglane (GDPR).

Desse jobba med dette prosjektet

Terje Hodne
Grafisk designar og web-utviklar