Tempo nummer 1, 2021

Tempo nummer 1, 2021

Tempo er næringmagasinet for Etne og Vindafjord som tek for seg tema som jobb, næring, bustad og fritid. Sjå siste utgåve her.

I Tempo 1 2021 kan du bli betre kjent med grundarane og bedriftsleiarane Bent Ove Ebne og Bjarte Lauareid. I eit mylder av utdanningsval nokre valt ein litt utradisjonell veg og me har fått snakka med dei. Me får og helsa på nokre av dei som har sikra seg sommarjobb via Game of Skills. Familien Bergem i Sandeid ønsker å ta tida tilbake, og for Møbelringen og Princess i Etne har Klappet og Klart bidrege til ei solid attåtnæring. Vindafjord Kommune er ute og frir til ungdommen via attraktivitetsprosjektet Vakre Vindafjord.

Sjå heile magasinet her.