Video videospiller for bedriftsvideo

1997

Norsk Plan starta opp med hovudkontor i Suldal og avdelingskontor i Oslo. Gründer Einar Schibevaag var også dagleg leiar frå 2002-2008. Selskapet arbeidde med varierte konsultoppdrag og hadde ein sterk nynorskprofil, der og mange av kundane var bedrifter, organisasjonar og kommunar som nytta nynorsk.

2007

Norsk Plan feira 10-årsjubileum med 10 tilsette. I denne perioden jobba Norsk Plan med store prosjekt som Rasmus Løland-markering (2007-2011), Kulturnett i Rogaland, Forfattarportal.no, LNK-avisa, samt at dei leverte innhald til magasinett.no, framtida.no og pirion.no

2013

Bedrifta flytta frå Vatlandsvåg til Nærinshagen på Garaneset på Sand. I løpet av denne perioden var tenestetilbodet i bedrifta blitt meir spissa mot kommunikasjon, nettsider og grafisk arbeid. Gir ut fyrste utgåve av Ryfylkemagasinet Mitt Ryfylke.

2014

Norsk Plan skifta navn til Filter - tilbyr nettsideproduksjon, designoppdrag og kommunikasjonsrådgjeving. Gir ut fyrste utgåve av Tempo Næringsmagasin for Fikse Næringsforening.

2015

Filter vart kjøpt opp av Omega AS og vart eit av fleire dotterselskap, med hovudkontor i Ølensvåg og avdelingskontor på Sand.

2018

Filter skifta namn til Omega Design for å styrke posisjonen sin som ein del av Omega-familien.

2021

Endra namn til Omega 365 Design.

Me er for tida eit team på vel 20 personar, som har kompetanse innan produksjon av innhald, PR- og kommunikasjon, film, foto, sosiale mediur og nettsideutvikling.